Zastosowania

 • Dysleksja, opóźniony rozwój mowy
 • Trudności w koncentracji uwagi; ADD, ADHD
 • Trudności w uczeniu się
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Problemy emocjonalne
 • Autyzm
 • Wspomaganie nauki języków obcych
 • Problemy emocjonalne
 • Muzykalność: słuch muzyczny, emisja głosu


Terapia rozwija:

 • Mowę - rozumienie, artykulację, motywację do komunikowania się, łatwość rozumienia i uczenia się języków obcych
 • Ciało - schemat ciała, koordynację wzrokowo-ruchową, napięcie mięśniowe, orientację przestrzenną
 • Uczenie się - pamięć świeżą, koncentrację i zakres uwagi
 • Emocje - równowagę, kontrolę nad emocjami, wzmacnia pozytywną energię życiową


Wprowadzenie

Twórcą terapii słuchowej jest francuski otolaryngolog, doktor Alfred A. Tomatis. Jest to metoda, która ma charakter pedagogiczny, ponieważ podczas jej trwania ucho i mózg są trenowane i uczą się, jak przetwarzać informacje słuchowe w optymalny sposób.

Dzięki temu ma ona pozytywny wpływ na  funkcjonowanie dzieci i dorosłych z problemami, u podłoża których leżą trudności w funkcjonowaniu uwagi słuchowej.

Z punktu widzenia Klienta / Pacjenta poddającego się terapii, korzystanie z niej jest bardzo proste. Polega na słuchaniu odpowiednio zmodulowanej muzyki klasycznej (Mozart i chorały gregoriańskie). Dzienna sesja trwa dwie godziny. Pierwszy cykl terapii to okres 15 dni słuchania. Kolejne sesje trwają 8 dni i mają miejsce w cztero- do sześciotygodniowych odstępach czasu. Zarówno przed, jak również w trakcie terapii przeprowadzany jest test uwagi słuchowej, na podstawie którego licencjonowany Konsultant Tomatisa buduje program najbliższego cyklu, określany jest aktualny etap terapii, oceniane są postępy w funkcjonowaniu uwagi słuchowej oraz tych czynności psychologicznych, nad rozwojem których pracujemy w trakcie terapii.

Terapia słuchowa nie zastępuje innych form terapii i reedukacji. Prowadzenie specjalistycznych rodzajów terapii (np. logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, czy interwencji medycznych) jest zalecane i niezbędne do osiągnięcia poprawy. Terapia Tomatisa wspiera proces terapeutyczny i rozwój umiejętności, dając podstawę w postaci poprawy funkcjonowania uwagi słuchowej na poziomie fizjologicznym.

Metoda Tomatisa stała się inspiracją dla wielu innych form terapii i treningu słuchowego. W przypadku innych metod wykorzystują one nie wszystkie parametry wykorzystywane w terapii Tomatisa. Niekiedy stosowane są inne, dodatkowe parametry dotyczące sposobu przetwarzania materiału muzycznego.

Uwaga słuchowa to:

 • zdolność do odbioru szerokiego spektrum dźwięków o różnych częstotliwościach
 • brak nadwrażliwości na dźwięki, jak również na bodźce dotykowe
 • selektywność, umiejętność odbioru szybko następujących po sobie dźwięków mowy
 • umiejętność koncentracji na wybranym źródle dźwięku, niezależnie od hałasów otoczenia
 • umiejętność lokalizacji źródła dźwięku
 • dobre funkcjonowanie zmysłu równowagi i koordynacja wzrokowo-ruchowa

Tomatis Development

Firma założona przez Alfreda A. Tomatisa. Jest właścicielem licencji i producentem urządzeń: Eletroniczne Ucho i Solisten, które służą do prowadzenia terapii słuchowej.